Zending

Op deze pagina leest u hoe wij als gemeente een zendingsgemeente willen zijn en delen we met u informatie over onze zendingswerkers. Zij vertellen u meer over hun werk en hoe u op de hoogte kunt blijven van hun wel en wee. Met deze pagina geven we u de gelegenheid om u te verdiepen in onze zendelingen en hopen we dat we op uw verbondenheid kunnen rekenen: door hen op te dragen in uw gebeden en hen te ondersteunen (financieel of praktisch). Dit alles zodat zij ongestoord het werk kunnen blijven doen. Daarnaast wordt een berichtje van u als gemeenteleden zeer gewaardeerd. Een mailtje is dan al leuk, maar een echt kaartje is ook erg welkom.

Als zendingscommissie willen we graag samen met de gemeente zending een warm hart toedragen.

Financiële ondersteuning

Al onze zendingswerkers moeten voor een groot deel rondkomen van giften die bijeengebracht worden door hun vriendenkring.

Hoe worden de giften uit de zendingskas verdeeld?
Ieder zendingswerker wordt jaarlijks gevraagd op te geven hoeveel geld binnen is gekomen via de vriendenkring, alsmede hoeveel er nodig is voor levensonderhoud enz. Aan de hand van deze gegevens verdeelt de zendingscommissie het binnengekomen geld vanuit de zendingskas zo eerlijk mogelijk.

Als gemeente hebben we de verantwoording onze zendingswerkers te bemoedigen en te ondersteunen, zowel door middel van gebed als financieel.

Wat kunt u doen?

  • Zelf hiervoor bij uw bank een machtiging afgeven of eenmalig een extra bijdrage storten.
  • Een extra bijdrage in één van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk doen.

Mogen we als zendingscommissie op u rekenen? Onze zendingswerkers hebben het nodig.

Het bankrekeningnummer is NL09 RABO 0154 0756 63 t.n.v. VEG Nunspeet Zending. Wanneer u een gift overmaakt, dan is deze enkel aftrekbaar van de belasting wanneer u het ANBI-nummer in de omschrijving vermeld. Wilt u een algemene gift doen, dan is dit niet noodzakelijk. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Evelien Huisman (lienenmart@gmail.com).

Contactgegevens zendingscommissie:

Anja Mapengueanja.afrika@gmail.com
Jolanda Broekhuisjolandastrijkert@gmail.com
Evelien Huismanlienenmart@gmail.com

Onze zendelingen

Michiel en Marlinda Vierhout
IBES PO Box 341
Usariver
Tanzania

Contactgegevens:

WhatsApp          +255743461474
Email                     michielenmarlinda@live.nl

Michiel en Marlinda Vierhout

Wij zijn Michiel Vierhout en Marlinda Vierhout-Vosselman. Wij werken in Tanzania sinds 2016. Michiel heeft hbo Sportmanagement gestudeerd en Marlinda heeft haar hbo-diploma als leerkracht in het basisonderwijs. Tijdens haar studie liep ze een aantal maanden stage in Suriname en daar werd haar hart geraakt door het slechte onderwijs. In het zendingsveld zij wij eerder actief geweest in 2014 op basisscholen op het eiland Zanzibar (eiland rechts van Tanzania) en in 2016 via Agapè in Rotterdam.
Sinds 2016 werken wij IBES in Tanzania en hebben de IBES Daycare & Nursery training en -schools verder ontwikkeld. Van januari 2017 t/m juni 2019 hebben wij de Mariado Daycare gerund. Wij wonen in Arusha aan de voet van de berg Meru. Wij voelen ons daar erg thuis. Wij zijn blij en dankbaar met de Christelijke gemeente waar we naar toegaan in Arusha.

Onze werkplek
Sinds juli 2019 werken wij als School Managers op de nieuwe IBES Daycare&Nursery School in Arusha. Samen met IBES zijn wij deze nieuwe school opgestart en dit gaat heel goed. Tot nu toe hebben we 45 kinderen. De school is voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot en met 6 jaar. Wij zijn deze uitdaging aangegaan, omdat we merkten dat er (bijna) geen goede en veilige scholen zijn voor jonge kinderen, waar ook nog eens het evangelie wordt verkondigd. En bovenal omdat God ons geroepen heeft om dit mooie en dankbare werk te doen.

Op onze school staan de volgende pijlers centraal:
Een Christelijke school, Een veilige leeromgeving, Het kind staat centraal, Onderwijs op maat, Lesmateriaal en interactie, Goede werkplekken creëren, Stageplek voor studenten van de Daycare & Nursery training van IBES.
Er zijn bij ons in de buurt geen andere scholen waar christelijk onderwijs wordt gegeven. Daarnaast zijn veel scholen niet veilig en worden kinderen geslagen. Ook het niveau van het onderwijs is erg laag. Wij zijn dankbaar om te mogen helpen bouwen aan een goede toekomst voor deze jonge kinderen en het trainen van kwetsbare jongeren en hen opleiden tot juf.

Wilt u ons volgen?

Contactgegevens thuisfrontteam:
Rutger Lieffijn   rutger@vegnunspeet.nl

Verjaardagen

Michiel16 augustus 1988
Marlinda28 oktober 1991
Manuel23 november 2018