Zending

Op deze pagina leest u hoe wij als gemeente een zendingsgemeente willen zijn. Zending gaat niet alleen om mensen die naar het buitenland gaan, maar ook visie, inspiratie en verbondenheid met de wereldwijde kerk. Zendingswerk gaat over betrokkenheid ver weg, en dichtbij. Het gaat over geven en ontvangen. En het gaat bovenal om Gods hart voor alle mensen en volken.

Vanuit de VEG Nunspeet is er een zendingscommissie die deze visie uitdraagt en zo praktisch als mogelijk handen en voeten geeft.

Financiële ondersteuning

Zendingswerkers moeten voor een groot deel rondkomen van giften die bijeengebracht worden door hun vriendenkring/achterban. De gemeente helpt door collectes in te plannen voor zendingswerkers en samen met thuisfront teams/commissies met behulp van acties extra inkomsten te werven.

Hoe worden de giften uit de zendingskas verdeeld?
Ieder zendingswerker wordt jaarlijks gevraagd op te geven hoeveel geld binnen is gekomen via de vriendenkring, alsmede hoeveel er nodig is voor levensonderhoud enz. Aan de hand van deze gegevens verdeelt de zendingscommissie het binnengekomen geld vanuit de zendingskas zo eerlijk mogelijk.

Als gemeente hebben we de verantwoording onze zendingswerkers te bemoedigen en te ondersteunen, zowel door middel van gebed als financieel.

Wat kunt u doen?

  • Zelf hiervoor bij uw bank een machtiging afgeven of eenmalig een extra bijdrage storten. Dit kan naar de VEG Nunspeet, of direct aan de zendende zendingsorganisatie.
  • Een extra bijdrage in één van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk doen.

Mogen we als zendingscommissie op u rekenen? Onze zendingswerkers hebben het nodig.

Het bankrekeningnummer is NL09 RABO 0154 0756 63 t.n.v. VEG Nunspeet Zending. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting, omdat de VEG Nunspeet een ANBI-status heeft. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Egbert Ribberink (egbertribberink@hotmail.com).

Contactgegevens zendingscommissie:

Anja Mapengueanja.afrika@gmail.com
Alice Leegstra1951aliceleegstra@gmail.com
Egbert Ribberinkegbertribberink@hotmail.com

Onze zendelingen

Op dit moment zijn we betrokken bij de uitzending van Ilse, die geroepen is om het moeilijk toegankelijke Sterrenland in Azie te bereiken. Een hele bijzondere en spannende uitzending. Dit doen we samen met de zendingsorganisaties CAMA. Lees meer hier over op https://camazending.nl/zendelingen/ilse-van-den-broek/.

We zouden graag nog meer zendelingen uitzenden en ondersteunen ook diverse projecten. Heb jij een persoonlijke roeping (ervaren) om dienstbaar te zijn bij de verspreiding van het Evangelie dan zouden we het fijn vinden om samen met jou het proces in te gaan en te kijken of je uitgezonden kunt worden door ons als gemeente. We verwachten daarbij wel dat je deel bent van onze gemeente en in samenwerking met een zendende organisatie uitgezonden wilt worden.

Wanneer een zendingswerker geaccepteerd is zal de VEG deze laten delen in de financiële ondersteuning die vanuit de gemeente beschikbaar is.

Graag horen we ook van kortverbanders of aspirant-zendingswerkers zodat we ook biddend en eventueel financieel kunnen bijdragen.