Zonnepanelen

Om de DorpsHerberg te verduurzamen willen we zonnepanelen gaan plaatsen. Hiermee kunnen we ook de energiekosten voor de komende jaren fors omlaag brengen. 

Om dit financieel mogelijk te maken starten we de sponsoractie “Voor niets gaat de zon op’. Draag ook uw steentje bij en geef een bijdrage voor 1/4, 1/2 of een heel zonnepaneel. Meerdere zonnepanelen kan natuurlijk ook. Sponsors ontvangen hiervoor een certificaat.   

Helpt u/jij mee?

Sponsor een zonnepaneel op de DorpsHerberg::

  • een heel zonnepaneel à € 250,–
  • een half zonnepaneel à € 125,–
  • een kwart zonnepanel à € 62,50

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41RABO 0303 9073 98 t.n.v. VEG Nunspeet onder vermelding van ‘gift zonnepaneel’